Τεχνολογία

H Veridos Matsoukis διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εκτυπωτικές μεθόδους προκειμένου
να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που απαιτούν τα έντυπα ασφαλείας.

Veridos Matsoukis S.A. Security Printing

T:+ 30 (210) 2386221

FAX: + 30 (210) 2386230

69, Dimokratias Av. 131 22 Ilion, Athens Greece

VERIDOS  MATSOUKIS S.A. ©2017